Sve datoteke postavljene su namijenjeni za informativne i edukativne svrhe, ni mjesto ili hosting usluga, kao ni bilo koja druga fizička ili pravna osoba ne može snositi odgovornost za Koji nadimak objavljenih materijala. Ako vjerujete da je bilo slika postavljena za kršenje svoja prava, odmah obratite se administratoru web-mjesta u svrhu eliminacije prekršaj